Mts. Van Kessel van de Lage Valkseweg te Lunteren behaalde met hun witte leghennen een enorme prestatie: De hennen behaalden maar liefst 52 weken aaneen een productie boven de 90%. Legpluimveespecialist Gert v.d. Vliert heeft hen gefeliciteerd door hen een taart te overhandigen.