Ook in 2019 kunt u weer gebruik maken van de derogatieregeling. Om dit te kunnen ontvangen zijn er twee nieuwe voorwaarden opgesteld.

1. U betaalt een vergoeding van € 50 voor de aanvraag van uw derogatievergunning. U ontvangt hiervoor binnen enkele minuten na uw aanvraag een factuur.

2. Scheurt of vernietigt u in 2019 grasland voor de maïsteelt op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Scheur of verniel je na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en of lössgrond? Dan reken je met een korting van 50 kg op de stikstofgebruiksnorm. U heeft geen stikstofbemonsteringsplicht voor de percelen die u scheurt.

Betaal op tijd
De derogatie dient u voor 1 februari 2019 aan te vragen. Nadat u de derogatie aangevraagd heeft, krijgt u een factuur (€50,-) toegestuurd via RVO. LET OP!: deze factuur komt niet via de mail of post! Maar komt binnen via RVO en staat dan onder ‘Documenten’ in ‘Mijn Dossier’. Deze factuur wordt NIET automatisch betaald. Het is dus belangrijk om deze factuur op te zoeken in RVO en op tijd te betalen. De betaling moet volgens RVO, voor 1 maart 2019 binnen zijn, om mee te kunnen doen met de derogatieregeling.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact op nemen met uw specialist.