Er zijn steeds meer klanten van P. Bos, die hun vleesvarkens opstarten met OptiStart Excellent. Dit is een geconcentreerd startvoer met een EW van 1.16. Hiermee kan de jeugdgroei van de varkens beter benut worden, hetgeen de voederconversie ten goede komt.