J.L. 9 mei 2019 heeft er weer een interessante vleesveeavond plaatsgevonden. Deze vond plaats in Zaal Floor te Lunteren.
Op deze avond was er een gevarieerd programma georganiseerd met een drietal sprekers.
De eerste spreker, Alianne Henken vleesveespecialist bij P. Bos veevoeders, gaf een presentatie over haar afstudeerwerkstuk, eveneens uitgevoerd bij P. Bos veevoeders. In dit onderzoek is er gekeken naar coccidiose onder roséstartkalveren. Daarnaast is het product FOS Fytex in proefvorm ingezet bij verschillende bedrijven, dit gaf positieve reacties onder de veehouders.
Daarna was het woord voor Mireille van Empel, technisch specialist bij Trouw Nutrition. Zij vertelde over de toepassing van Fytogene producten in de vleesveehouderij, waaronder FOS Fytex.
Als laatste spreker was Henk Bleker uitgenodigd. Henk Bleker bekend vanuit zijn agrarisch invloed in Den Haag. Op het moment is hij directeur bij Vee en Logistiek. Hij gaf een mooi verhaal over de toekomst van de Nederlandse veehouderij. Dit geeft de aanwezige veehouders nog veel stof tot nadenken.
Aan het einde van de avond was er de ruimte om alle opgedane kennis te bespreken onder het genot van een hapje en een drankje.
Het was een grote opkomst volgens vleesveespecialist Peter Overeem: “We hadden een hoge opkomst van meer als 100 mensen. Vanuit alle windstreken van het land waren er veel klanten en potentiele klanten aanwezig. Daarnaast was het een zeer geslaagde avond!”