De lente staat weer voor de deur. Dit is een mooi moment om extra aandacht te geven aan de hygiëne van uw silo. In het voorjaar ontstaat er door het grote verschil in dag- en nachttemperatuur condensvorming aan de wand van de silo. Het gevolg is dat stof wat ontstaat tijdens het vullen van de silo aan deze vochtige binnenwand kleeft. Na een tijdje hoopt dit op tot koeken. Op deze koeken groeien schimmels die mycotoxines kunnen vormen en hiermee negatieve gevolgen op dierprestaties geven. Daarnaast vallen de condensdruppels op het voer waardoor schimmels in het voer kunnen groeien.

Voor een doorsnee bedrijf zijn de krachtvoerkosten een aanzienlijk deel van de totale kosten. Juist daarom is het verstandig om dit kostbare voer op te slaan in een schone en veilige silo. De volgende tips kunnen helpen om de hygiëne en veiligheid van de voersilo te verbeteren:

 

  1. Koek- en stofvorming (boven)in de silo is een veelvoorkomend probleem. Ook de hygiëne in de silotrechter, vijzel(bak), wegers en voorraadhoppers zijn van belang. In de basis moeten deze plekken vrij zijn van verontreiniging. Indien dit niet het geval is kan droog reinigen helpen. Het kan praktisch lastig zijn om de silo bovenin fysiek te reinigen. Een optie kan dan zijn om een specialistisch bedrijf deze reiniging (periodiek) te laten doen.
  2. Voor voldoende ventilatie zijn er beluchtingskapjes op de markt die bovenop de silo geplaatst kunnen worden. Deze gaan condensvorming in de silo tegen.
  3. Laat de silo regelmatig leegvallen. Hiermee voorkomt u ophoping van stof wat vervolgens aankoekt.
  4. Verouderde (ijzeren) silo’s zijn een risico. De silo kan op bepaalde plekken (vulpijpbocht, trechter, naden) doorroesten en hiermee vocht de silo intrekken. Dit is funest voor de kwaliteit van het voer.
  5. Zorg voor een goede bereikbaarheid voor het vullen van de silo. Dit voorkomt extra losslangen die de brokkwaliteit negatief beïnvloed.
  6. In de zomermaanden kan de temperatuur in een silo behoorlijk oplopen. Zorg hierbij voor voldoende doorloopsnelheid, zodat de kwaliteit van het voer behouden blijft.
  7. Controleer regelmatig de staat van de vulpijp(bochten) en ontluchtingsbuis. Als deze beschadigd, lekkend en/of onvoldoende verankerd is kan het voer tijdens het lossen beschadigd raken wat onnodige stofvorming geeft. Dit heeft zowel invloed op de voerkwaliteit als op de hygiëne in de silo.
  8. De veiligheid van u en onze bulkwagenchauffeurs staat voorop. Zorg voor een stevige en juist verankerde silo. Helaas komt het in ons land nog steeds voor dat een silo onveilig is en het begeeft tijdens het lossen, waarbij de gevolgen niet te overzien zijn.
  9. Om schimmelgroei te voorkomen, kunt u bij een voerlevering een “propshot” bestellen. Dit is een product (Selko Fylax Forte) wat voor- en na het vullen van de silo tegelijk met het voer in de silo geblazen wordt. Dit product in poedervorm kleeft goed aan de silowand, absorbeert vocht en gaat middels organische zuren schimmel- en bacteriegroei tegen Dit product is effectief in een vooraf gereinigde silo.
  10. Het monteren van een trechtermangat en/of mangatdeksel (bovenop) maakt het makkelijk om de silo visueel te inspecteren of te reinigen.