Wij hebben als P. Bos veevoeders twee prachtige jubileumdagen i.v.m. ons 125 jarig bestaan achter de rug.

Op 22 mei hebben wij onze klanten, (oud)personeel, leveranciers en familie op bezoek gehad in Congrescentrum De Werelt. Daar werden mooie woorden gesproken door onze burgermeester, de heer Verhulst, door oud docent Veevoeding, de heer Jacob van Veldhuizen en er werd een cadeau aangeboden door ons personeel. Er waren naar schatting ruim 500 mensen aanwezig.

Op zaterdag 29 juni hebben wij inwoners van Ederveen en zakgoedklanten uitgenodigd op ons bedrijf. Er was een BBQ, onze nieuwe bedrijfsfilm werd getoond en eer werden rondleidingen door de fabriek gegeven. Hiervan werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Naar schatting hebben we ruim 900 bezoekers ontvangen. (foto)

Al met al twee zeer geslaagde dagen.

De opbrengst van de jubileumactie van het project “Eerlijke Rijst” van Woord en Daad bedraagt het mooie bedrag van € 9698,60

Fijn dat we op deze manier onze minder bedeelde medemensen hebben kunnen helpen. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk dank!!

Groeten, Robert Bos

In verband met ons 125 jarig jubileum hebben we een bedrijfsfilm laten maken. Als u deze film bekijkt, krijgt u een goede indruk wie we zijn en wat we doen.
Door op onderstaande link te klikken, kunt u onze deze bekijken: