Het begin van het nieuwe groeiseizoen is aanstaande!

Koude nachten worden afgewisseld met stralend zonnige dagen.
De eerste mest ligt alweer op het land.

Uitgangspunt bij de bemesting moet zijn een uitgebreid bodemonderzoek. Een bodemonderzoek geeft een bemestingsadvies op basis van wat landbouwkundig ideaal is. In Nederland zijn we echter gebonden aan regels die opleggen hoeveel (kunst) mest op het land is toegestaan. Dit gebeurt op basis van fosfaat en stikstof. Kalk, zwavel, kali, natrium en magnesium mogen wel naar behoefte worden gestrooid. Een goed bemestingsplan laat zien hoe we de mest en de kunstmest over het jaar kunnen verdelen.

Het tijdstip van de eerste bemesting wordt naast regelgeving vooral bepaald door een goede bereidbaarheid en de T-som. Als aan bovenstaande is voldaan op tijd zijn met de eerste drijfmest, geef 25 tot 30 kuub per hectare, de eerste snede is namelijk de belangrijkste. Een monster / analyse van de mest geeft inzicht in wat er aan voedingsstoffen met de mest op het land komt.

De eerste  kunstmestgift kan, als de omstandigheden het toelaten, in twee keer worden gegeven. De temperatuursom is hierbij ook belangrijk (tussen 200 en 300 graden Celsius). Kas is meestal wel de goedkoopste vorm van stikstof geven maar niet altijd de meest ideale.

De PBos startgiften bevatten naast de elementen Magnesium en Natrium,  stikstof in de vorm van nitraat en stikstof in de vorm van ammonium wat langzamer vrijkomt en dus minder snel uitspoelt. Daarnaast is er zwavel in opgenomen wat in het voorjaar een belangrijke toevoeging is. Zwavel voorkomt opbrengstverliezen van de eerste snede en verbetert de benutting van de stikstofbemesting. Zwavel uit mest komt in het voorjaar langzaam vrij, daarnaast is de zwaveldepositie uit de lucht sterk vermindert. Zwavel bij bemesten in het voorjaar is dus van groot belang. Selenium is optioneel.

In het verleden werden vaak drie soorten kunstmest gestrooid, het voordeel van de startgift is dat dit in 1 werkgang kan worden toegediend.

 

Veel succes met de werkzaamheden en hopelijk binnenkort weer een mooie eerste snede in de kuil.

 

Heeft u specifieke vragen met betrekking tot de bemesting van uw grasland, kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.