In het kort de achtergrond van het StructoBlend concept:
1. Met de huidige genetica zijn structuur en vezels belangrijk voor een optimale maag- en darmgezondheid.
2. Een aantal voeringrediënten zijn minder goed bestand tegen de hoge temperaturen van het persproces.
3. De energiekosten voor het persen van voer zijn hard opgelopen en besparing hierop is goed voor het milieu en de voerkosten van de varkenshouder.

De voordelen voor u als varkenshouder

  • Kostenbesparing van 2 cent voerkosten per kilogram groei.
  • Een positieve invloed op de maag- en darmgezondheid en het voorkomen van maagzweren en oplopers.
  • Betere benutting van ingrediënten zorgt voor betere technische resultaten.
  • Rust op het bedrijf wat leidt tot een structureel lagere uitval.

Vitale varkens voelen zich beter én presteren veel beter. Dat is vitaal vooruit! voor de dieren én voor de varkenshouder.

Voldoende vezels, een vaste voersamenstelling én kostenbesparing

Met het StructoBlend concept realiseren we maximale controle tijdens het gehele productieproces. Dat geeft de grootste zekerheid op de samenstelling en structuur van het voer.

Kostenbesparing

We besparen 50% van de energiekosten die benodigd zijn bij het persen. Daarnaast wordt het eindproduct goedkoper en bespaart de varkenshouder 2 euro per afgeleverd vleesvarken door lagere voerkosten.

Betere benutting van nutriënten

Een aantal ingrediënten zijn minder goed bestand tegen de hoge temperaturen in het persproces (bijv. fytase en de van nature aanwezige vitamines). Ook zijn er ingrediënten die al eens eerder verhit zijn geweest. Deze ingrediënten voegen we toe aan het ongeperste deel. Het geperste deel bevat met name de granen zoals tarwe, wat een betere ontsluiting geeft door de hoge perstemperaturen.

Structuur

P. Bos beschikt over een walsenstoel met ADM. Hiermee kunnen we de deeltjesgrootte per grondstof in-line meten en bepalen. De gewalste grondstoffen worden toegevoegd aan het ongeperste deel, zodat deze structuur behouden blijft. Uit proeven is gebleken dat de nieuwe genetica varkens behoefte hebben aan deze structuur, en dit de (darm)gezondheid ten goede komt.

Onderstaande afbeelding geeft weer hoe de scheiding tussen meel en vezelfractie wordt doorgevoerd in het productieproces.

00

Uw adviseur

Graag vertellen we je meer over ons innovatieve StrucoBlend concept. Daarnaast vinden we het een uitdaging om de resultaten van uw bedrijf te verbeteren. Dat doen we door goed naar de dieren te kijken, goed naar u te luisteren en een scherpe analyse van uw bedrijfssituatie te maken. Op basis van wederzijds vertrouwen creëren we samen met u vooruitgang van uw bedrijf. ‘Vitaal vooruit!’ noemen wij dat.

Pieter Bos

Pieter Bos

Varkensspecialist en -nutrionist