Vitaal vooruit betekent:

  1. Technisch resultaat en voerwinst boven landelijk gemiddelde
  2. Optimale darmgezondheid
  3. Sturen op laagste uitval

Voer kan je van verschillende producten maken. Onze keuze voor grondstoffen is uitsluitend gebaseerd op kwaliteit. Het startvoer en de premixen blinken qua samenstelling en structuur daardoor uit in een optimale ondersteuning op darmgezondheid.

Nieuw: StructoBlend

Varkens zijn kritische dieren. Feitelijk eisen ze maar één ding: een constante voersamenstelling met voldoende vezels. En dat vertaalt zich in rustig gedrag en optimale prestaties. Daarvoor hebben wij een innovatief concept ontwikkeld waarbij we kosten besparen, benutting van kwetsbare grondstoffen vergroten en de juiste structuur behouden. Ook dát noemen we ‘vitaal vooruit!’

Onze voersoorten

OptiPres is ons voerconcept voor varkens. De grondstoffen voor deze voeders malen en/of walsen we enkelvoudig. Daarna wordt het onder hoge druk en een milde hittebehandeling geconditioneerd. Door per grondstof vast te stellen hoe fijn we het willen malen of walsen maken we maximaal gebruik van de natuurlijk eigenschappen. Het doel is om de structuur van het voer te optimaliseren en hiermee prestaties van uw dieren te verbeteren. Concreet: een betere darmgezondheid en een hogere voerefficiëntie.

OPTI Excellent voeders

Extra geconcentreerde voeders in energie- en aminozuurgehalte. Voor beren/ gelten met een lage voeropnamecapaciteit. Voor het realiseren van de scherpste groei en voederconversie.

OPTI Efficiënt voeders

Rijk aan aminozuren, energie, mineralen en vitaminen. Voeders voor de meest efficiënte resultaten. Juiste balans in structuur en vezels voor een lage uitval en rust in de stal.

OPTI Rendement voeders

Basisvoeders om te sturen op kostprijs. In te zetten wanneer het management, klimaat en stal optimaal zijn.

Uw adviseurs

Wij werken bij P. Bos Veevoeders als varkensspecialisten en vinden het een uitdaging om de resultaten van uw bedrijf te verbeteren. Dat doen we door goed naar de dieren te kijken, goed naar u te luisteren en een scherpe analyse van uw bedrijfssituatie te maken. Op basis van wederzijds vertrouwen creëren we samen met u vooruitgang van uw bedrijf. ‘Vitaal vooruit!’ noemen wij dat.

Jan van Ommeren

Jan van Ommeren

Varkensspecialist

Pieter Bos

Pieter Bos

Varkensspecialist en -nutritionist