Vitaal vooruit betekent:

  1. Technisch resultaat en voerwinst boven landelijk gemiddelde
  2. Optimale darmgezondheid
  3. Sturen op laagste uitval

Voer kan je van verschillende producten maken. Wij baseren onze keuze voor grondstoffen uitsluitend op kwaliteit. Het startvoer en de premixen blinken qua samenstelling en structuur uit door een optimale darmgezondheid.

Onze voersoorten

Om optimale resultaten te bereiken, stemmen we onze voeders per bedrijf af huisvesting en genetica.

Vleko Opstart voeders

Hoog koper voor een veilige startVoor beren/ gelten met een lage voeropnamecapaciteit. Voor het realiseren van de scherpste groei en voederconversie.

Vleko Start voeders

Voor een vlotte doorstart en optimale jeugdgroei.

Vleko Groei voeders

Vlekobrok Eindfase voeders

Vleko Eindfase 2 voeders en voor 2 fase voedering

Uw adviseurs

Onze uitdaging is om de resultaten van uw bedrijf te verbeteren. Onze varkensspecialisten doen dat samen met u. Dat doen we door goed naar de dieren te kijken, goed naar u te luisteren en een scherpe analyse van uw bedrijfssituatie te maken. Op basis van wederzijds vertrouwen creëren we samen met u vooruitgang van uw bedrijf. ‘Vitaal vooruit!’ noemen wij dat.

Jan van Ommeren

Jan van Ommeren

Varkensspecialist

Pieter Bos

Pieter Bos

Varkensspecialist en -nutritionist