Innovaties in ons voer en onze voersystemen zijn vooral gestoeld op duurzaamheid en efficiency. De nieuwe en zeer innovatieve voersoort die wij voor vleesvarkens hebben ontwikkeld, bestaat uit 50% korrels en 50% grove meelfractie. De grove meelfractie gaat uitsluitend door de wals en niet door de pers. Daardoor blijft de structuur behouden. Het percentage uitval van vleesvarkens ligt daardoor ruim onder het landelijk gemiddelde. Wilt u hier meer over weten? Vraag er naar bij uw adviseur.

De basis onder ons vitaal vooruit! concept

  • Een combinatie van grondstoffen garanderen de optimale samenstelling van vezels en structuur
  • Constante grove deeltjes door unieke walstechniek, gemeten en bijgestuurd op basis van geavanceerde infrarood-meting (A.D.M.)
  • Maatwerk in voersamenstelling, productie én kwaliteitscontrole
  • Constante voersamenstelling en structuur

Vitale varkens voelen zich beter én presteren veel beter. Dat is vitaal vooruit! voor de dieren én voor de varkenshouder.

Voldoende vezels én een vaste voersamenstelling

Met het vitaal vooruit! concept realiseren we maximale controle tijdens het gehele productieproces. Dat geeft de grootste zekerheid op de samenstelling en structuur van het voer.

De praktijk bewijst het voordeel

Onze nieuwe en onderscheidende walstechnologie meet continue de deeltjesgrootte en past de instelling en van de wals daarop aan. Daardoor heeft het eindproduct een uniforme structuur.

Geen ongewenste verhitting

Ingrediënten zoals fytase en natuurlijke vitamines zijn minder goed bestand tegen de hoge temperaturen die bij het persen van voer optreden. In onze nieuwe voersoort worden deze gemengd in de grove meelfractie zodat ze de pers niet meer hoeven te passeren.

Onderstaande afbeelding geeft weer hoe de scheiding tussen meel en vezelfractie wordt doorgevoerd in het productieproces.