Vorige week hebben we een kleine 100 pluimveehouders ontvangen bij ‘Zaal Floor’. Voor deze avond waren verschillende sprekers uitgenodigd die ons meer verteld hebben over de kansen van dierlijke eiwitten in pluimveevoer.

Dit was een mooie aftrap voor de toepassing van dierlijk eiwit in ons eigen pluimveevoer in onze eigen fabriek. De eerste vrachten hiervan hopen we zeer binnenkort te kunnen leveren!